İç Kontrol Yöneticisi

İç Kontrol: Tam Zamanlı: Sabancı Center
Ne İş Yapar?
 • Resmi otorite ve Bağımsız denetim yetkilileri (BDDK, TCMB, SPK) ile olan ilişkilerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar
 • Düzenleyici ve denetleyici beklentilerini bütünsel ve tutarlı bir temelde ele alarak, taleplerin Banka içinde koordinasyonunu sağlar
 • Dış denetim kapsamında istenen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak ilgili denetim yetkililerine iletir
 • Resmi otorite ve bağımsız denetim raporlarına ilişkin verilecek cevapların banka içerisinde koordinasyon sürecini yöneterek aksiyonları takip eder
 • Raporlardaki değerlendirmeleri ve temel bulguları üst yönetime ve kritik paydaşlara sentezleyerek, otorite beklentileri hakkında farkındalığı ve bunların tamamlanmasını sağlar
 • Türkiye Bankalar Birliği ile iletişimi ve yazışmaları koordine eder
 • Operasyonel Risk Komitesi gündemini oluşturur, toplantı organizasyonu ve sekreteryalığını yürütür, toplantı sonrasında alınan kararları Komite üyeleri ve Üst Yönetime sunar
 • Banka’nın Destek Hizmetleri Yönetmeliği’ne uyumunu gözeterek Teknik Yeterlilik raporlarını hazırlar ve dış hizmetlere ilişkin finansal ve operasyonel yeterlilik çalışması yapar
Hangi niteliklere sahip olmalı?
 • Üniversitelerin örgün öğretim lisans bölümlerinden mezun
 • İyi derecede İngilizce bilen
 • Asgari 10 yıl bankacılık deneyimi olan (Bankaların/finansal kurumların mali kontrol, raporlama, teftiş ve iç kontrol alanlarında ya da ilgili bölümlerde en az 3 yıl tecrübeli)
 • İyi seviyede MS Office Program (Excel, Word, PowerPoint) bilgisine sahip
Nerede Çalışır?

Biz Akbank’ta farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyor ve destekliyoruz. Akbanklılar ve adaylarımız için benimsediğimiz çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımızı ve işe alım manifestomuzu görmek için tıkla.